Gejši. Co bys o nich měl vědět, jestli plánuješ návštěvu Japonska?

Prostituce

Gejša. Co bys o nich měl vědět, jestli plánuješ návštěvu Japonska?

Gejša, skutečně národní symbol japonské kultury známý snad ve všech koutech světa. Ve světové splečnosti existuje velice rozšířený mýtus, že se jedná o kurtizány, které za peníze poskytnou svým klientům sex, ale tak tomu úplně není. Pojď zjistit, co lze od gejši čekat. Může vůbec k sexu s gejšou dojít?

 

Co vše se v článku dozvíš:

  1. Přišla, aby bavila lidi
    1. Vznik zábavních čtvrtí
  2. Umělkyně poskytující sexuální uspokojení
  3. Dannové, zámožní patroni Gejš
    1. Společenská změna Japonska
  4. Běžte si sehnat normální práci
  5. Poválečné období a světová hospodářská krize
  6. Svět gejš nyní

 

Gejša přišla, aby bavila lidi.

Gejši nejsou klasické prostitutky, zda vůbec jimi jsou

Historie gejš je jedna velmi zajímavá část z celé etapy historie japonské kultury. Gejši si během historie zažily řadu vzestupů a pádu, aby dnes byly světově proslulým symbolem japonské kultury. Avšak abychom plně pochopili svět „květin a vrb“, musíme si říct, jak se zrodila gejša.

Vše začalo na počátku 17. st., během kterého se po dlouhé době japonská společnost stabilizovala a pod vzrůstajícím vlivem neokonfucianismu vytvořila 4 základní společenské třídy (řemeslníci, obchodníci, samurajové a rolníci) spolu s pravidlem zákazu přesunu obyvatel z jedné vrstvy do druhé. V té době se považoval přesun obyvatelstva za jednu z hlavních příčin válčení, kterému všichni chtěli zamezit, proto toto pravidlo přijali bez výhrad. Bylo také zavedeno pravidlo zákazu nošení zbraní, avšak s výjimkou kasty samurajů.

Vznik zábavních čtvrtí

Silné kastovní uspořádání společnosti zapříčinilo, že obchodníci získávali čím dál tím vyšší postavení, jelikož dokázali zprostředkovávat nejen zboží, ale také i služby. Koncem 17. st. úroveň hospodářské úrovně Japonska rostla a mimo města začaly vznikat tzv. zábavníé čtvrti. V těchto čtvrtích mohl každý získat uvolnění těla i mysli za pomoci alkoholu, drog, hazardu a využití erotických služeb. Jednalo se o naprosto skvělé prostředí, které bylo živnou půdou prostituce i vzniku gejš jako takových.

 

Původními gejšami byli však muži (taikomoči), které spíše doprovázely ženy, jež jim asistovaly při hudebních a tanečních vystoupeních. Hlavním a prvořadým úkolem geiš je totiž pobavit hosty humorem, vtipem, hudbou a tancem, o sex tehdy vůbec nešlo.  Jednoduše řečeno muži byli těmi hlavními baviči, kteří všechny noci v různých čajovnách (tehdejší japonský ekvivalent naší hospody) oživovali. Průlom nastal v polovině 18. st., kdy místo mužského baviče taikomoči přišla návštěvníky pobavit žena, ta ihned dostala přezdívku geiko, kterou následně sdědily všechny ženské bavičky, jež zastupovaly své mužské protějšky. Tak vznikly Gejši.

Umělkyně, poskytující sexuální uspokojení

Kultura a symbol gejš se dostaly do běžného umění Japonců

Gejša ve svém tvrdém překladu znamená umělkyně. Úkolem Geiš je hlavně přinášet radost a pobavení svým klientům, což ve své podstatě neznamená plně prostituci. Avšak během druhé poloviny 18. st. se gejši jako takové rozdělily na dvě hlavní skupiny na širo geiša a geiša korobi. První kategorie se zabývala pouze uměním a poskytováním zábavy, druhá však přistoupila i k nabízení sexuálních služeb. Z tohoto důvodu také vznikl zákaz pro gejši svým klientům sexuální služby poskytovat. Majitelé nevěstinců totiž přicházeli o svou klientelu, avšak v roce 1779 bylo Japonsko donuceno zřídit registrační kancelář pro gejši, jelikož ty se i přes zákaz potěšení masa dále nabízely.

 

Podobně jako v moderní době, tak i v tomto období Japonsko přijalo řemeslo gejš, avšak každá z geiš byla nucena dodržovat určité parametry svého řemesla. Jednalo se tedy o legalizaci sexuálních služeb gejš. Nově vzniklá pravidla obsahovala například nařízení, jak se správně oblékat, v jakém počtu chodit, zákaz vystoupení v určitém čase apod. Koncem 18. st. v důsledku rozsáhlých hladomorů se k řemeslu gejš uchylovalo stále více a více dívek, některé z nich prodávaly i vlastní rodiny do čajoven, ve kterých své umělecké řemeslo provozovaly. Situace se má totiž takto. Gejša hlavně provozuje své umění v zábavních čtvrtích a čajovnách. Majitelé čajoven chtějí, aby jejich čajovna vydělávala, a z toho důvodu musí zákazníkům poskytnout dostatek pobavení. Kvůli tomu si do svých čajoven berou gejši, které tuto zábavu zprostředkují.

 

Jedná se tedy o obchod, kdy dívka, jejíž rodina zemřela nebo dívka, která potřebuje střechu nad hlavou, sama sebe prodá do služeb majitele čajovny, kterému je následně dlužná za ubytování a jídlo. Dluh se u něj splácí provozováním svého řemesla v jeho domě. Dívka, která je přijata, musí jít do učení geiš, aby se řemeslu vyučila, zpravidla to bývají různé domy (něco jako cechy). Ostatní gejši daného domu se pro dívku stávají její rodinou a zároveň patronkami i učitelkami.

 

Lze tedy říci, že v té době být gejšou bylo málokdy svobodné rozhodnutí, ale spíše akt nouze.

Dannové, zámožní patroni Gejš

Gejši s dány uzavirály smlouvy

Koncem 18. st. a začátkem 19. začal v japonské společnosti vznikat vůči gejšám velice zajímavý vztah. Takový, při kterém si zámožní muži gejšu pronajímali jen pro sebe na různě dlouhé období. Vydržovat si gejšu bylo skutečně nákladné a schopni toho byli pouze muži vysokého postavení. Ti se zkrátka označovali za jejich patrony a ve společnosti se jim říkalo dannové neboli dann. Aby nějaký dann získal gejšu do svých soukromých služeb, musel napřed s domem, pod kterým gejša pracovala, uzavřít smlouvu. Pokud ji předčasně porušil, zaplatil domu nemalý poplatek.

 

Takto gejša mohla získat velice bohatého patrona a pohybovat se ve vysoké společnosti, avšak stále to byla práce a musela své řemeslo vykonávat na mistrovské úrovni. Pokud dann chtěl, mohl mít s gejšou i pohlavní styk. Avšak gejši v tomhle ohledu měly dobré postavení, jelikož si samy mohly vybrat, kterému dannovi budou sloužit. Gejša mohla pro takového danna pracovat klidně jen na pár měsíců nebo také i celoživotně v závislosti na společné domluvě a smlouvě.

Společenská změna Japonska

Z historického hlediska bylo Japonsko mezi 16. a 19. st. velice izolovanou zemí, která se bránila jakémukoliv vlivu z vnějšího světa. Díky tomu se japonská společnost stala vysoce rigidní a slabá, což vyvrcholilo na přelomu poloviny 19. st. v uzavření dohod mezi Japonskem a USA, které v té době porazilo v japonských očích mocnou Čínu. Japonsko se velice zaleklo síly USA, uvědomilo si svou slabost pramenící z rigidnosti a pomalu, ale jistě se začalo světu otvírat.

Společnost postupně opustila kastovní systém s králem v jeho čele, moci se ujala vláda a lidé mohli opětovně po zemi cestovat, studovat a přecházet z jedné společenské třídy do druhé.

 

Roku 1872 padlo rozhodnutí vlády, které jakékoliv sexuální služby prakticky činilo zakázanými. Respektive všechny prostitutky, ale i gejši již nebyly jakkoliv zavázané komukoliv. Což samozřejmě nemělo plně pozitivní efekt, jelikož řada dívek přišla o svou práci a živobytí.

Běžte si sehnat normální práci

Gejši měly velice těžký život. Cílem jejich profese vždy bylo umění, nikoliv práce v dílně

I když si ženy nakonec od vlády zpětnou legalizaci sexuálních služeb vymohly, už to nebylo vše jako při starém. Nově se totiž ženy musely zapojit do společnosti jako plně pracující a schopné pracovnice, jenž se podílí na modernizaci Japonska. Každému domu tedy bylo nařízeno, aby gejši mimo svou běžnou práci ještě pomáhaly v dílnách, ve kterých se učily manuálním dovednostem. Samozřejmě byl brán ohled na jejich živobytí, a pokud přišel do dílny posel, že danou gejšu očekává její klient, byla uvolněna ze své práce, aby se mohla věnovat svému zákazníkovi.

 

V roce 1881 byla práce v dílnách prohlášena za dobrovolnou, což vyústilo v masivní odchod gejš z těchto objektů, aby se mohly naplno věnovat svému řemeslu a umění. Koncem 19. st. byl obchod s bílým masem a celkově se sexuálními službami zcela odsouván na okraj společnosti, jelikož se Japonsko chtělo přiblížit ke svým přátelům ze západu a Evropě, gejši, nevěstince a čajovny postupně zavíraly krám. Pro tyto oblasti to bylo období utrumu.

Poválečné období a světová hospodářská krize

Vojáci během bitvy o Okinawu

Pro gejši byla situace značně složitá, jelikož se Japonsko stávalo více a více průmyslovou zemí, což vesměs platí i dodnes. Obměnu si zažila i oblast společenské zábavy. Japonsko se po porážce během války cítilo vysoce ohroženo a oslabeno, což vyústilo v různé společenské represe. V roce 1931 byl například zaveden společenský zákon, že v kinosálech musí být odděleni muži od žen. Dále nikdo nesměl mít dlouhé vlasy či si vlasy nějak upravovat. Veškerý svět zábavy, módy a smyslnosti byl považován za nedůležitý a byl odsunut stranou. Práce a prospěch pro společnost se stal ústředním tématem populace a více se kladl důraz, aby ženy více pracovaly, než by byly matkami a manželkami.

 

Zábavní podniky, hospody, nevěstince a čajovny měly silně omezenou provozní dobu a dokonce se i některé dny povinně zavíralo. Což se výrazně dotklo světa gejš. Zanedlouho však ve společnosti převažovaly nálady po japonské jedinečnosti a důležitosti japonské kultury, přičemž jedním z největších symbolů japonské kultury byly právě gejši. Jejich postavení se značně zlepšilo. V roce 1959 se také rozhodlo, že gejši již nebudou podstupovat obřad mizuage, při kterém ve věku 15 let přicházely o panenství.

Svět gejš nyní

Gejši stále existují a jejich služby jsou dostupné

Aktuálně je svět gejš na ústupu. Počet gejš v Japonsku klesl odhadem o 99 %. Nové způsoby moderní zábavy i sexuálních služeb pomalu ale jistě potírají umění gejš, které se navíc musí studovat několik let naplno. Ministerstvo školství navíc ani neuznává toto umění jako hodnotné, proto i když gejša vystuduje školu, nedostane maturitní vysvědčení.

 

K tomu všemu se díky vlivu globalizace do Japonska dostávají novodobé trendy sexuálních služeb jako je kupříkladu escort, sex po internetu a rozsáhlý porno průmysl. Z těchto důvodů svět gejš, tak jak ho známe, zaniká. I když se gejši dokázaly v historii přizpůsobit ledasčemu, éra moderního věku může být pro tento symbol japonské kultury poslední smrtelnou ranou, která svět gejš zanechá pouze již v knihách a učebnicích.

 

 

Mohlo by vás zajímat

Transformace pornografie do porno průmyslu s miliardovými zisky

Playboy. Kultovní časopis, který před 66 lety začal bořit tabu sexu

Ráje sexturistů aneb kde majáky pevně stojí, houkají a naráží do vln

Luxusní placené společnice na lyže, jachtu i do ložnice

 

© Bezpasaka.cz

Autor: 
Jakub
Enter is allowed only if you're above 18
You are about to enter site with adult content. By clicking, you agree to our terms.

Stránky se sexuálním obsahem

Je mi více než osmnáct (18) let a potvrzuji, že jsem již dosáhl(a) zletilosti.

Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky (např. na 21 let), potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky.

Zamezím, aby díky mému chování ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.Můj zájem o všechny zde obsažené údaje a materiály je čistě soukromý a je určen pouze pro mou a jen mou vlastní potřebu.

Prohlašuji, že sexuálně zaměřený materiál mne nepohoršuje, neuráží a nejsem jim nijak ohrožen.Je mi známo, že veškeré obrazové a textové materiály na stránkách, na které jsem se rozhodnul vstoupit jsou chráněny autorským zákonem.

Jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je výslovně zakázáno.Jsem si vědom toho, že porušením některého z výše uvedených ustanovení se vystavuji riziku občanskoprávních sporů, případného i trestněprávního stíhání.

Potvrzením tohoto upozornění se již nebude upozornění na tomto počítači zobrazovat.

X

Přihlášení

Zapomněla jsi heslo?
Zašleme Ti nové na Tvou
emailovou adresu.