Zákony a legalizace prostituce v 21. století.

Prostituce

Zákony a legalizace prostituce v 21. století

Prostituce se v Čechách dlouhodobě vznáší v právním vakuu. Jak to s ní u nás aktuálně vypadá v souvislosti se zákony v praxi? Nezůstaneme jen u nás, ale podíváme se i na situaci a trendy v ostatních zemích. Ve většině evropských států se jedná o běžný společenský jev, mnohde daleko lépe ošetřen zákony než u nás, ale jsou země, kde byste se měli mít před krásnými ženami prodávající své sexuální služby na pozoru.

O čem si přečtete:

Je provozování prostituce trestné?

V naší zemi trestné není. Současná legislativa ji nepovoluje ani nezakazuje. Osoby, které sexuální služby poskytují, nemohou být za své jednání trestně stíhány. Zákon o regulaci prostituce naši zákonodárci dlouhodobě od roku 2014 bez konkrétního výsledku řeší.

Výjimku tvoří provozování prostituce v blízkosti škol, školských zařízení či míst, které jsou určeny pro pobyt nebo návštěvu dětí. Pro tuto oblast platí od roku 2010 nový trestný čin „prostituce ohrožující mravní vývoj dětí“, který tuto činnost kriminalizuje. Trestní stíhání se ze zákona vztahuje hlavně na kuplířství a obchodování s lidmi.

Kuplířství je trestný čin spočívající v tom, že kuplíř přiměje či svede jinou osobu k provozování prostituce, případně z prostituce jiného jen profituje.

Obce mají možnost pomocí vyhlášky poskytování placeného sexu (výjimečně i jeho využívání) na svém území regulovat nebo ho zakázat. Vyhláška proti pouliční prostituci platí v několika desítkách českých měst včetně například Prahy, Plzně či Chomutova. Pokud osoba provozuje tuto činnost i přes daný zákaz, může jí být udělena pokuta za přestupek do výše 10 000 Kč. V praxi je ale dokazování spáchání přestupku pro policii poměrně složité.

Zóny tolerance

Lokální zákaz prostituce není trvalým řešením. Nabídka služeb nezmizí, pouze se přesune na jiná, často ještě méně vhodná místa. Praktickým přístupem, který hojně využívají města a obce například v Německu nebo Holandsku a začíná se prosazovat i u nás, jsou takzvané Zóny tolerance. Jedná se o městem zvolený prostor, který může být buď pouze označený, nebo oplocený se zajištěnou hygienickou infrastrukturou.

Tipplezóna – jde o vylepšenou formu prostoru určeného k prostituci. V zemích, kde je tato činnost legální, je výhoda těchto míst především tom, že zde může působit sociální služba a nabízet ženám zdravotní a sociální poradenství. Takový prostor může zajišťovat daleko větší bezpečí díky speciálním stavebním úpravám, alarmům atd. Inspirovat se můžeme například u našich evropských sousedů v Utrechtu, Kolíně nad Rýnem nebo v Essenu.

Podnikání a sexbyznys

Placený sex není v České republice nijak právně ošetřen a není možné v tomto odvětví podnikat. Zřídit si živnost na erotické služby u nás nelze. Spoustu žen tedy hledá jiné cesty a legalizují svou činnost pod rouškou povolání modelky, hostesky nebo si zřizují živnostenské oprávnění v kategorii služeb osobního charakteru (byť tato živnost výslovně vylučuje poskytování sexuálních služeb) nebo „výroba, obchod a služby jinde neuvedené“.

Práce na ulici, která přináší největší bezpečnostní rizika pro klienty i prostitutky je pomalu na ústupu. Trendem dnešní doby jsou priváty, kam se přesouvá většina dívek. Hodně privátů funguje jako neohlášené a jsou tak mimo kontrolu státu a pravomoci policie. Ve veřejných domech nebo klubech si dívky skryté za profesi tanečnice nebo masérky pronajímají pokoje a prodávají své služby klientům. I zde je kontrola ze strany státu omezená a jak práva, tak povinnosti je nesnadné vymáhat.

Legalizovat, ano či ne?

Momentální šedá zóna přináší spíše více negativ jak prostitutkám, tak státu. Ten může nyní postihovat jen doprovodné jevy jako násilnou činnost, daňové úniky, drogovou kriminalitu. Osoby, které v sex byznysu pracují sice nemusí plnit žádné speciální povinnosti a zůstávají v anonymitě (což je pro většinu z nich velmi zásadní), ale zároveň jim chybí jakákoliv pracovně právní ochrana.

Sexuální pracovnice často ani nevědí, zda můžou být za svou činnost trestně stíhány. Setkávají se s výhružkami, nevymahatelností peněz za odvedené služby, nezájmem ze strany policie v případě násilí. Zákon by měl poskytovat výhody pro obě strany. Osobám pracujícím v erotických službách například umožnit zdravotní a sociální pojištění, nebo poskytnutí větší bezpečnosti a státním institucím, policii a živnostenským úřadům účinný nástroj pro reglementaci prostituce.

Přístupy k prostituci v Evropě

Evropské zákonné úpravy vychází ze dvou hlavních zcela odlišných přístupů, z nichž převažuje model Holandský.

Švédský (severský) model. Ten vychází z radikálního feminismu. Chápe prostituci jako násilí mužů na ženách, které považuje za oběti. Prostituce je podle něj společensky nepřijatelná a není považována za profesi. Cílem tohoto přístupu je prostituci zcela vymýtit prostřednictvím kriminalizace poptávky, tedy zákazníků.

Holandský model. Uvažuje o prostituci hlavně pragmaticky, označuje ji spíše za sexuální práci. Bere v úvahu, že se pro ni někdo může dobrovolně rozhodnout. Cílem je pomocí legislativy zlepšit postavení sexuálních pracovnic a pracovníků. (Zdroj: Analýza násilí v sexbyznysu, Rozkoš bez rizika)

Právní status prostituce na světové mapě

Chystáte se na dovolenou a těšíte se, že vyzkoušíte místní kněžky lásky? Pak si raději vždy dopředu zjistěte, jaké zákony ohledně obchodu se sexem v dané zemi panují, ať nejste nemile překvapeni, protože ve většině zemí jde o ilegální činnost a mohli byste se snadno, zlákáni exotickou kráskou, dostat do problému.

Ve většině evropských zemí, v Jižní Americe a Austrálii je prostituce legální, oproti tomu v téměř celé Africe, USA, Rusku a v arabských zemích je situace zcela opačná. Na příkladu konkrétních zemí si níže přiblížíme základní rozdíly nastavení zákonných vztahů mezi prostitucí a státem.

4 typy vztahů prostituce versus stát

Legální a regulovaná. V Německu je prostituce legální od roku 2002 a inspiruje se Holandským modelem. Podle odhadů zde pracuje v erotických službách okolo 400 000 žen a jedná se vyhledávanou lokalitu sexuálních turistů z celého světa. Stát pomocí zákonů nařizuje jasná pravidla, jejichž porušení je trestné a sankce právně vymahatelné. Nový zákon z roku 2016 například pod pokutou až 50 000 Euro nařizuje použití kondomu při styku s prostitutkou, ukládá povinnost lékařských prohlídek, registrace na úřadech každé 2 roky nebo zpřísňuje pravidla pro vznik nevěstinců.

Jednou ze zemí, která je nejdále v přijetí prostituce, jako běžného společenského jevu je Austrálie. Zde ženy mohou oficiálně pracovat v legálních nevěstincích, svou práci často netají a jsou plnohodnotnými pracujícími ženami.

Legální a neregulovaná. Nevěstince, kuplířství, pasáctví atd. je nelegální. Brazílie, která se dostala v posledních letech na špičku zemí, do kterých jezdí turisté za sexem, je typickým představitelem této kategorie – bohužel v negativním slova smyslu. Díky omezeným zákonům je v zemi masivně rozšířená dětská prostituce, i když oficiálně je povolena od 18 let. Ženy a dívky jsou ovládány gangy a pasáky, jsou vystaveny násilí, týrání a z peněz, které si vydělají, jim zůstane jen minimum.

Legální je sexuální služby nabízet, nelegální je za ně platit. Jedná se o výše zmíněný Švédský model, jímž se inspirovalo i Finsko, Norsku a Francie. Prostituci chápe jako vykořisťování a morálně zavrženíhodné. Nabízet sex lze legálně, pokud za něj však zákazník zaplatí, kriminalizuje sám sebe. Vina je totiž podle zákona vždy na jeho straně.

Ilegální. Mimo zákon je postaveno veškeré poskytování a provozování sexuálních placených služeb. Postihy jsou různé dle konkrétních zemí. V některých zemích je prostituce tolerována, jako třeba v Rusku nebo USA a postihy za běžné prodávání sexu nejsou nijak dramatické. Jsou ale země, kde ilegalita prostituce vede k prohlubování negativních aspektů jako je dětská prostituce, nákaza HIV nebo obchod s bílým masem. Především Africké země jsou těmto fenoménům vystaveny velmi mohutně.

 

Podívejte se na mapu světa, kde jsou přehledně pomocí barev označeny státy rozdělené do čtyř skupin uvedených v textu. 

Odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prostituce#/media/File:Prostitution_laws_of_the_world.PNG

Autor: 
Laura
Enter is allowed only if you're above 18
You are about to enter site with adult content. By clicking, you agree to our terms.

Stránky se sexuálním obsahem

Je mi více než osmnáct (18) let a potvrzuji, že jsem již dosáhl(a) zletilosti.

Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky (např. na 21 let), potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky.

Zamezím, aby díky mému chování ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.Můj zájem o všechny zde obsažené údaje a materiály je čistě soukromý a je určen pouze pro mou a jen mou vlastní potřebu.

Prohlašuji, že sexuálně zaměřený materiál mne nepohoršuje, neuráží a nejsem jim nijak ohrožen.Je mi známo, že veškeré obrazové a textové materiály na stránkách, na které jsem se rozhodnul vstoupit jsou chráněny autorským zákonem.

Jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je výslovně zakázáno.Jsem si vědom toho, že porušením některého z výše uvedených ustanovení se vystavuji riziku občanskoprávních sporů, případného i trestněprávního stíhání.

Potvrzením tohoto upozornění se již nebude upozornění na tomto počítači zobrazovat.

X

Přihlášení

Zapomněla jsi heslo?
Zašleme Ti nové na Tvou
emailovou adresu.